SLUTA STRESSA PÅ JOBBET

LYCKA TILL MED DET DU KAN FÖRÄNDRA SJÄLV

– den konkreta tipsboken för att minska din stress i arbetet

Sluta stressa på jobbet

Facebook 

 

Dörrarna öppnar nya möjligheter för dig

HAR DU NYTTA AV ATT LÄSA BOKEN?

Ta några minuter och fundera på nedanstående påståenden.

 •  Jag känner mig nästan alltid stressad i jobbet.
 •  Jag upplever att jag inte har den kontroll jag vill ha.
 •  Jag har så mycket att göra att jag har svårt för att hinna.
 •  Jag upplever att mina arbetsuppgifter är alltför splittrade.
 •  Jag tycker det är svårt att prioritera mellan alla mina arbetsuppgifter.
 •  Jag låter mig bli avbruten även om jag vill arbeta koncentrerat.
 •  Jag arbetar mycket händelsestyrt.
 •  Jag läser mina mejl när de kommer.
 •  Jag tycker att jag inte får tillräckligt med tid för de viktigaste arbetsuppgifterna.
 •  Jag arbetar med uppgifter som kräver koncentration på kvällar och helger.
 •  Jag har många arbetsuppgifter som är akuta, som borde göras på en gång.
 •  Jag skjuter upp uppgifter som jag redan borde ha påbörjat.
 •  Jag glömmer/hinner inte planera.
 •  Jag har flera attgöralistor (olika block, smålappar, elektroniska, tankar i huvudet).
 •  Jag är motiverad för att själv ta steg till förändring.

 

BOKEN ÄR FÖR DIG SOM VILL

 • Påverka din stressade arbetssituation
 • Arbeta smartare
 • Få tid för de viktiga arbetsuppgifterna
 • Styra din arbetstid effektivare
 • Ha en bättre framförhållning
 • Trivas bättre med det du gör på jobbet
 • Hitta en bättre balans mellan arbete, fritid och egen tid

 

Sluta stressa på jobbet –
lycka till med det du kan förändra själv

 

HAR DU LÄRT DIG HUR DU ARBETAR SMART?

 • i grund- och gymnasieskolan?
 • på högskolor och universitet?
 • kurser erbjudna av din arbetsgivare?

I arbetslivet förutsätts att alla redan kan planera och prioritera, ha vettiga att göra listor och att det är självklart att man kan disponera sin tid på ett effektivt sätt, hantera massor av mail varje dag och ha framförhållning.

ARBETA SMARTARE = STRESSEN MINSKAR

Arbetsmetodik – hur du gör när du arbetar på ett effektivt och smart sätt där du får det FLYT&FLÖDE som du önskar.

Förutom kunskap om arbetsmetodikens redskap gäller det att du är motiverad och ändrar ditt beteende så att du får in en ny och positiv vana av att styra och fördela tiden i ditt arbete.

STOPPAR DU DITT FLYT & FLÖDE?

Läs i boken om de 7 härliga persontyperna: Händelsehopparen, Snuttaren, Mejlnarkomanen, Skjutaupparen, Tidsopitimisten, Behagaren, Arbetsälskaren. Kanske känner du igen dig och vill läsa mer om hur du kan tänka för att få en bättre vardag.

Vad och vem styr ditt liv?
Vad och vem styr ditt arbete?

 

TA INTE ALLA TIPS

Boken är en faktabok, uppslagsbok, lärobok i arbetsmetodik. Vi har skrivit ner många av våra metoder, tankar och idéer. Boken är omfångsrik. Det är inte meningen att du ska genomföra alla metoder och idéer som finns i den. Eftersom alla är olika och har olika behov fastnar vi för olika tips. Din uppgift är att finna de idéer som passar för dig. Sedan tillkommer att prova och att öva.

SINGLETASKING ÄR INNE

Multitasking är ute. Allt fler har de senaste åren börjat splittra sig otroligt mycket på jobbet. Känner du igen dig själv? Du läser e-posten så snart den kommer in i din inkorg, du hjälper alla andra så snart de ropar, du gör allt direkt när det kommer, du hoppar från uppgift till uppgift utan att hinna slutföra. Kanske du inte arbetar med de viktigaste uppgifterna förrän alla andra har gått hem och du får lugn och ro. Multitasking har tidigare använts som en term för att jobba med allt samtidigt utan att hinna koncentrera sig och välja ut vad som är viktigt. Den numera använda och mer korrekta engelska termen är task switching.

Vad du egentligen gör när du tror att du är effektiv för att du jobbar med flera saker samtidigt är att du växlar fram och tillbaka mellan flera uppgifter. Nackdelen är att det tar längre tid att göra uppgifterna, effektiviteten halveras, risken för misstag ökar, stressnivån ökar och tillfredsställelsen blir lägre.

ÄNTLIGEN

Pocketboken med de enkla, smarta tipsen för att minska en del av din jobbstress. Den del du kan påverka själv. Boken är mycket konkret, fylld med tips, illustrationer, behovstester och övningar.

Med hjälp av den här boken får du mer tid på jobbet för det som du tycker är roligt, utvecklande och ger dig arbetsglädje.

FÖRSTA BOKEN

kom ut 2014 med titeln: PLANERA SMARTARE – FÅ TID FÖR DET VIKTIGA. Det var den första svenska boken som gick på djupet när det gäller hur du gör när du planerar och prioriterar. Det har inte funnits någon bok på marknaden som tar upp alla aspekter av planering och prioritering. Boken är konkret och ger exempel och tips på många olika verktyg och sätt att arbeta på ett smartare sätt för att minska stressen.

SLUTA STRESSA PÅ JOBBET

är den omredigerade boken i pocketformat. Praktisk och konkret som verkligen går igenom hur du får dina attgöralistor att fungera, hur årsplanen ger en helhetsblick, hur handlingsplanen blir ett stöd för att inte jobba händelsestyrt och hur almanackan blir ett redskap för att styra din arbetstid på ett smartare sätt. Få saker gjorda i tid med kvalitet. Du lär dig känna igen beteenden som stoppar ditt flyt du önskar ha i arbetet.

Öka positiva tiden
Om du börjar med det tråkiga, svåra eller obehagliga
blir resten av dagen trevligare, roligare och lättare

 

DÖRRARNA ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER FÖR DIG

Fotografierna av dörrarna är tagna av Helén. Det är dörrar av olika slag. För oss symboliserar dörren något vi kan öppna och att det finns något på andra sidan. Vi föreslår att du öppnar några dörrar och ser vad våra tips kan göra för dig i ditt liv.

Sluta stressa på jobbet

 

 

 

"PLANERING ÄR EN INTENTION"

Helén Vedlé & Rune Nilsson
Dina planeringsexperter
Dina arbetsmetodikexperter
Dina stresshanteringsexperter

 

VÅRT MÅL

Vår önskan är att du ska hitta idéer och lösningar för att minska din stress på jobbet. Vi hoppas att du ska få tid för det viktiga i arbetet. Vi vill att du ska märka att med bättre, och kanske för din del annorlunda metoder och verktyg, går det att arbeta snabbare och effektivare. Du får mer gjort på mindre tid, får en större kontroll, du mår bättre och livet blir enklare. Vi hoppas att du ska använda de idéer som passar ditt liv och din personlighet.

SLUTA STRESSA PÅ JOBBET ska hjälpa dig att få balans, bli mindre stressad och få allt gjort som du vill ha utfört i rätt tid.

  

LÅNG ERFARENHET

Efter att ha arbetat med arbetsmetodik i mer än 50 år har planeringsexperterna Helén Vedlé och Rune Nilsson sammanställt sina erfarenheter. De bjuder generöst på idéer och metoder för planering och prioritering så att du kan minska din stress, öka resultaten och arbetsglädjen. Helt enkelt Sluta stressa på jobbet.

 

PLANERINGSEXPERTER:

Helén Vedlé

HELÉN VEDLÉ
är planeringsexpert. Hennes röda tråd genom arbetslivet är metodik, organisation, pedagogik och coaching/mentorskap. 

Hon är utbildad pedagog, examen DIHR, certifierad coach inom karriär och stress och har en bakgrund som VD och konsult. År 2000 startade hon företaget Get ready! Hon arbetar med interaktiva utbildningar och individuell coaching för chefer och medarbetare och  tycker att hon har hittat sitt drömjobb.

Heléns drivkrafter är att utvecklas, utveckla och utbilda. Hennes motton är: Varje dag börjar med nya möjligheter och De bästa arbetsåren ligger framför oss.

Helén Vedlé har hjälpt tusentals människor att arbeta smartare, minska sin stress och hitta sina mål genom utbildningarna: PLANERA ÄNNU SMARTARE™, ARBETA ÄNNU SMARTARE™.

 

Rune Nilsson

RUNE NILSSON
ledde sin första planeringsutbildning i början av 1970-talet. Han har arrangerat åtskilliga utbildningar i planering och stresshantering sedan dess. Tillsammans med en kollega utvecklade han MinTid, en svensk systemkalender som fick stor spridning.

Han har arbetat med folkbildning i hela sitt yrkesverksamma liv. Efter studier i Lund jobbade han inom media och reklam. Han har varit lärare och rektor på Tollare folkhögskola och har haft en rad förtroendeuppdrag inom studieförbund och ideella organisationer. Rune Nilsson har skrivit över 50 böcker, främst inom kommunikation och administration.

Bra planering och en framåtsyftande prioritering ger goda förutsättningar för ett aktivt och positivt liv, menar han. Tillsammans med Helén Vedlé har han samlat sina erfarenheter i den här boken som är fylld av kunskap, tips och övningar. Hans budskap är att framgång kräver planering och det kan man lära sig.

 

VÅRT MÅL

Vår önskan är att du ska få tid för det viktiga i arbetet. Vi vill att du ska hitta idéer och lösningar på dina planeringsproblem. Att du ska märka att med bättre, och kanske för din del annorlunda, planering går det att arbeta snabbare och effektivare. Du får mer gjort på mindre tid, får en större kontroll, du mår bättre och livet blir enklare. Vi hoppas att du ska använda de idéer som passar ditt liv och din personlighet. Att Sluta stressa på jobbet ska hjälpa dig att få balans, bli mindre stressad och få allt gjort som du vill ha utfört i rätt tid.

 

Get ready!     
info(at)getready.se
070 647 17 27    

Slutastressapajobbet.se
Copyright © 2018